Demíra je fenka barzoje (ruského chrta), v době době prvního vyšetření na Klinice ARVET jí byl 1 rok a vážila 26 kg. Pacientka prodělala v 7,5 měs věku zlomeninu v dolní části levého předloktí. Zlomenina byla řešená na jiném pracovišti dlahou. Po 4 týdnech léčby začala být  patrna  valgózní  a torsní deformita (zevní vybočení a přetočení ) dolní části kosti vřetenní a loketní a tím zevní vybočení zápěstí, které se postupně zhoršovalo. Důvodem byla nedostatečná stabilizace zlomeniny a poškození růstové zóny úrazem.

Majitel nás vyhledal, když byla Demíra 12 měsíců stará. Stav deformity je patrný na prvních snímcích. Na našem pracovišti jsme nejprve provedli v sedaci RTG vyšetření kvůli změření a určení typu deformity. Následně jsme indikovali chirurgickou léčbu v podobě korekční (narovnávací) osteotomie typu “opening wedge”.

Při ní byly přetnuty obě kosti předloktí (kost vřetenní a loketní), narovnány na předem vypočtený úhel (určený měřením dle zdravé končetiny) a v této pozici jsme kost vřetenní zafixovali speciální kostní ploténkou s úhlově stabilními titanovými šrouby.

Vřetenní kost jsme napřímili o 16°. Do klínovitého defektu vzniklého při narovnání kosti jsme pro urychlení hojení vložili kostní spongiozní štěp (štěp z houbovité kosti) odebraný z dárcovské kosti. V tomto případě z Demířiny kosti pažní- místo odběru  je vyznačeno červenou šipkou na pooperačním snímku. Bezprostředně  po operaci je patrná náprava deformity (pooperační fotografie ze sálu) a pooperační RTG snímky vykazovaly taktéž požadované narovnání končetiny.Pacientka  zatěžovala končetinu velmi dobře již po 48 hod po operaci a korekce deformity postižené končetin odpovídala tvaru končetin zdravé (venkovní snímky  s ochranným límcem).

V 6 týdnu vykazovala operovaná končetiny již velmi výrazné příznaky hojení a po 3 měsících byla osteotomie již kompletně zhojena (RTG snímky s označením doby od operace). Demíře se dlouhodobě daří dobře a fenka se těší z normálního pohybu bez kulhání. Obrazová dokumentace obsahuje videa pohybu pacientky 10 dní, 3 týdny a a 12 týdnů po operaci. Náročná operace přinesla požadovaný funkční a kosmetický efekt a velký podíl na úspěšném průběhu má také pečlivá pooperační péče majitele. 

Před operací

Průběh operace

Pozor, obsahuje krvavé snímky otevřené chirurgické rány!

Po operaci

Videa

10 dní po operaci

3 týdny po operaci

3 měsíce po operaci