Dr. Jan Slabý je zakladatelem a majitelem Kliniky ARVET a je operatérem s více než dvacetiletou praxí. Je specialistou KVL ČR pro posuzování dysplazie kloubu kyčelního, kloubu loketního a luxace pately. Na klinice je garantem oborů ortopedie, neurologie, chirurgie, ortopedické chirurgie, neurochirurgie, posuzování dědičných ortopedických vad a rentgenologie. Dr. Slabý pravidelně publikuje v odborném tisku a přednáší na odborných akcích v České republice. Po ukončení fakulty absolvoval rozsáhlé další odborné vzdělání v podobě seminářů, kongresů, stáží, praktických kurzů a workshopů

Odborné curriculum

Dr. Slabý je absolventem Fakulty veterinárního lékařství (FVL) Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU) v Brně z roku 1997, studium absolvoval s vyznamenáním a byla mu udělena „Cena děkana za mimořádné studijní výsledky“. Stal se vítězem ceny IAMS-Eukanuba „Best of class in Nutrition“ v ČR a obsadil 3. místo v evropském kole stejné soutěže ve Faru, Portugalsko 1997.

Od roku 2000 je „Specialista Komory veterinárních lékařů (KVL) ČR v oboru posuzování dysplazie kloubu kyčelního (DKK) a loketního (DKL)“. Posuzovatel DKK a DKL plemene švýcarský bílý ovčák, člen Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad, člen KVL ČR a České asociace lékařů malých zvířat (ČAVLMZ). Od roku 2009 je i „Specialistou KVL ČR v oboru posuzování luxace pately“. V letech 2016-2019 byl předsedou Chirurgické sekce ČAVLMZ . Od roku 2012 se Dr. Slabý objevuje jako pravidelný lektor na tuzemských odborných akcích. V roce 2012 Dr. Slabý prezentoval přednášku „Rozpoznám jako praktik neurologickou versus ortopedickou příčinu kulhání?“ v rámci semináře společného projektu WSAVA CE a ČAVLMZ s názvem „Diferenciální diagnostika paroxysmálních stavů a křečí + kulhání v neurologii“. V roce 2013 sestavil pro Komoru veterinárních lékařů ČR program brněnského mezinárodního kongresu „Chirurgická onemocnění kolenního kloubu psa“, byl jeho odborným garantem a přednesl přednášky: „Klinické využití znalostí funkční anatomie a biomechaniky kolenního kloubu psa, patogeneze ruptury LCC“ „Současné trendy v ošetření menisku při TTA – aneb provádíte „menisceal release“?“ a „Mediální luxace pately nižších stupňů – jak ji řeším ve své praxi”. V roce 2016 připravil pro KVL ČR v Brně další mezinárodní kongres na téma „Ortopedická onemocnění hrudní končetiny“.

MVDr. Jan Slabý byl odborným garantem semináře a přednesl přednášky: „Diferenciální diagnostika kulhání na hrudní končetinu – plemenné a věkové predispozice“ a „Intraartikulární fraktury loketního kloubu – klasický přístup“. V roce 2019 prezentoval na 1. jarním setkání Chirurgické sekce ČAVLMZ v Dalešicích přednášku „Distální femorální osteotomie (DFO) při řešení mediální luxace panely jako komplikace TTA”. Další odborné publikace a prezentace Dr. Slabého najdete v záložce Publikace z našeho pracoviště

V roce 2016 byl Dr. Slabý u znovuzaložení Chirurgické sekce ČAVLMZ, stal se členem představenstva sekce a byl zvolen jeho předsedou. V této pozici působil v letech 2016 -2019. V této funkci se aktivně podílel na pořádání jak specializovaných akcí pro členy Chirurgické sekce, tak i vzdělávacích akcí pro prvoliniové praktiky.

Dr. Slabý se pravidelně zúčastňuje odborných seminářů a praktických kurzů doma i v zahraničí. V roce 2009 absolvoval praktický kurz „Totální endoprotéza u psa“ fy. B. Braun-Aesculap. V roce 2010 absolvoval ve Švýcarsku v rámci Kyon-Symposium 2010 praktické kurzy „Předoperační plánování operace TTA“, „Kurz aplikace endoprotézy kladky kosti stehenní“ a „Ploténková osteosyntéza systémem ALPS“. V letech 2012 a 2014 na stejném symposiu workshopy: „Proximální abdukční ulnární osteotomie (PAUL)“, „Pokročilé plánování operace TTA“, „Patellar groove raplacement (PGR)“ a „TTA 2“. V roce 2015 se zúčastnil v Praze workshopu „Artroskopie loketního a ramenního kloubu“ s G. L. Rovestim. V letech 2016 a 2017 absolvoval v Praze a Brně u Massima Petazzoniho kurzy „Osteotomies around the Stifle“ a „Tibial plateau levelling osteotomy – TPLO“. V roce 2016 absolvoval u G. L. Rovestiho v italské Bologni „Pokročilý kurz lineární externí fixace zlomenin“ a „Kurz léčby angulárních deformit končetin cirkulárním externím fixátorem“. V roce 2018 absolvoval Dr. Slabý u Prof. Bruna Peironeho seminář a praktický kurz „Moderní trendy v léčbě zlomenin“ a praktický kurz “Dvojitá osteotomie pánve (DPO)” s Dr. Scottem Lozierem. V roce 2019 se zúčastnil v rumunské Sinaii “Kurzu a semináře 3D plánování operací a používání implantátů vyrobených specificky pro konkrétního pacienta” a v roce 2020 potom absolvoval v italském Turíně u Dr. M. Petazzoniho a Dr. J. Hnízda “Pokročilý praktický kurz TPLO” – metody pro řešení ruptury předního zkříženého vazu. V roce 2021 se Dr. Slabý zúčastnil v Dubaji Intrauma Symposia věnovaného ortopedické problematice toy plemen psů. V roce 2022 prezentoval Dr. Slabý na 2. setkání Chirurgické sekce ČAVLMZ přednášku s názvem “Jak řeším jednoduché angulární deformity předloktí”.

Oblíbená problematika

Chirurgická léčba kloubních onemocnění (onemocnění předního zkříženého vazu v koleni, dysplazie kloubu kyčelního a loketního, luxace pately), korekce angulárních deformit, artrodézy a chirurgická léčba zlomenin.
E-mail: slabyjan.vet@volny.cz

Naše odbornost

 • Absolvované vzdělávání (praxe , odborné kurzy, workshopy a semináře
 • Publikační a přednášková činnost

Absolvované praxe, odborné kurzy, semináře a školení

 • Intrauma 3rd Symposium: “The smaller the patient, the bigger the challenge”, Dubaj, Spojené arabské emiráty (25. – 27. 11. 2021)
 • Přednášky a prakticky kurz : “TPLO Advanced Course”, Intrauma, Dr. M. Petazzoni a Dr. J. Hnízdo, (Rivoli a Turín, Itálie, 7.- 8. 2. 2020)
 • Přednášky a praktický kurz „Patient specific implants and surgical guides: 3D Planning, Design, Validation“ in XIII. International Veterinary Congress AMVAC and RoSAVA (Sinaia , Rumunsko, 07.11.2019)
 • Intrauma 2nd Symposium, Torino, Italy (13.09.2019)
 • Praktický kurz: Dvojitá osteotomie pánve (DPO-workshop), Scott Lozier, (Brno 02.11.2018)
 • Seminář a praktický kurz „Moderní trendy v léčbě zlomenin“, Prof. Bruno Peirone ECVS, Nesuchyně, 9. – 10. 3. 2018
 • XXV. Výroční konference ČAVLMZ – absolvován neurologický (Dr. T. Flegel, DECVN, DACVIM) a rentgenologický program (Dr. Eberhard Ludewig, DECVDI a Dr. Sibylle Kneissl), Brno, 30. 9. – 1. 10. 2017
 • Praktický kurz Tibial Plateau Leveling Osteotomy (TPLO) v rámci prekonresového dne VK ČAVLMZ, Dr. Massimo Petazzoni, Brno, 29. 9. 2017
 • Praktický kurz: „Pokročilý kurz lineární externí fixace“; G. L. Rovesti, E. S. Herreros, Veterinary hospital Portoni Rossi, Bologna (31.03.2017)
 • Praktický kurz: „Course on treatment of angular deformities by circular external fixation“ (Kurz léčby angulárních deformit končetin cirkulárním externím fixátorem); Dr. G. L. Rovesti ECVS, Dr. E. S. Herreros, Veterinary hospital I Portoni Rossi, Bologna 31. 3. 2017
 • Praktický kurz: „Advanced linear external fixation course“ (Pokročilý kurz lineární externí fixace zlomenin); Dr. G. L. Rovesti ECVS, Dr. E. S. Herreros, Veterinary hospital I Portoni Rossi, Bologna 31. 3. 2017
 • Praktický kurz: „Osteotomies around the Stifle“, Dr. M. Pettazoni ECVS, Dr. J. Hnízdo, Praha, Hotel Diplomat 18. – 19. 11. 2016
 • XXIV. výroční konference ČAVLMZ – absolvován ortopedický (Dr. Bernadette van Ryssen ECVS) a neurologický program (Dr. P. Šrenk, ECVN a Dr. A. Tomek, ECVN) 12. – 13. 11. 2016 Brno
 • Kyon Symposium Zürich 2016 Innovations in Veterinary Orthopedics & Trauma Surgery, A. Vezzoni, S. Tepic, A. Torrington, M. Petazzoni, E. Geutier, S. Bresina, L. Vezzoni, N. Miller. S. Cvetkovic BVMS, Cert SAO; U. Weber, DVM, DECVS; J. Hopmans, DVM et al. Zurich, Švýcarsko 22. – 24. 4. 2016
 • Workshop artroskopie loketního a ramenního kloubu, Gian Luca Rovesti, DrMedVet, diplomate ECVS, Praha-Lysolaje, 7. a 8. 2. 2015
 • Kongres Nová veterinária 2014 absolvován program Neurológia spoločenských zvierat, Simon R. Platt, BVM&S, Diplomate ACVIM (Neurology), Diplomate ECVN, MRCVS RCVS Recognized Specialist of Veterinary Neurology, Nitra, Slovensko, 25. a 26. 10. 2014
 • XXII. výroční konference ČAVLMZ „Nové směry v dermatologiii a otologii“, absolvován ortopedický program 12. 10. 2014
 • Vetmeeting, absolvován program Anestezie malých zvířat, Joost J. Uilenreef, DVM. MVR. DipECVAA, Hotel Jezerka, Seč, 27. – 28. 9. 2014
 • Základy laparoskopie u malých zvířat – přednášky a praktický kurz, MVDr. M. Crha, PhD, FVL VFU Brno, 24. a 25. 5. 2014
 • Kyon Symposium 2014 – praktický kurz Patellar groove raplacement (PGR) a Tibial tuberosity advancement (TTA) and TTA 2; Latimer, Torrington, Hopmans
 • Kyon Symposium 2014 – Innovations in Veterinary and Trauma Surgery, teoretická část, R. Acker DVM; R. Boudrieau, DVM, DACVS; A. Vezzoni, DVM; S. Tepic, Dipl. Ing, Dr Sci; D. Koch, DVM, DECVS; F. Latimer, DVM, MS, DACVS; I. Pfeil, DVM; A. Torrington, BVMS, Cert SAO; U. Weber, DVM, DECVS; J. Hopmans, DVM et al. Zurich, Švýcarsko 26. 4. 2014
 • Workshop pro posuzovatele dědičných ortopedických vad, MVDr. M. Snášil CSc., MVDr. J. Ekr, Hradec Králové, 2. 10. 2013
 • Světový veterinární kongres Praha, odborný program v sekci chirurgie psů a koček – ortopedická chirurgie, Prof. D. A. Hulse, DVM., Dipl. ACVS, B. S. Beale, DVM., Dipl ACVS, Prof. MVDr. Alois Nečas, PhD, Praha 19. a 20. 9. 2013
 • V. Chirurgický seminář: Pokročilá chirurgie – chirurgie ORL, brachycefalický syndrom MVDr. Michal Vlašín, PhD., MVDr. Jan Beránek, Brno, 19. 5. 2013
 • Praktický kurz: Rekonstrukční chirurgie, kožní flapy a grafty, DVM Dokič, Klinika Jaggy Praha, 12. 9. 2012
 • Praktický kurz a setkání pracovní skupiny provádějící klinické zkoušky cementované kyčelní endoprotézy Beznoska, MVDr. Snášil, DVM Dokič, MVDr. T. Vlach, MVDr. Ošmera, MVDr. Mikulica, MVDr. Bednář, Brno, 5. 5. 2012
 • Kyon Symposium 2012 – praktické kurzy: „Proximální abdukční ulnární osteotomie (PAUL)“, „Pokročilé plánování operace TTA“ a „Fixace zlomenin metodou ALPS“ S. Tepic, Dr. Sci, Dipl. Ing.; A. Vezzoni, DVM; Z. Dokic, DVM; Zurich, Švýcarsko, 22. 4. 2012
 • Kyon Symposium 2012 – Innovations in ortohopaedics & trauma, teoretická část, A. Vezzoni, DVM, Dipl. ECVS; A. Torrington, DVM, S. Tepic, Dr. Sci, Dipl. Ing.; M. Fluckiger, DVM, Dipl ECVDI; I. Pfeil, DVM; T. Guerrero, DVM, Dipl. ECVS; R. Botte, DVM, Dipl. ACVS et.al. Zurich, Švýcarsko, 21. 4. 2012
 • Endokrinologie – to co opravdu musíte znát + Chirurgická sekce: Fraktury pánve a luxace kyčelního kloubu, XIX. Výroční konference ČAVLMZ, Prof. R. W. Nelson, DVM, Dipl. ACVIM , Hradec Králové, 8.–9. 10. 2011
 • Akutní medicína aneb jak zvládnout kritické situace, Dr. Luis Tello, MSc., MVDr. Leona Raušerová, Hradec Králové, 9. 4. 2011
 • Kyon Symposium 2010 – praktické kurzy: „Plánování operace TTA“, „Aplikace endoprotézy kladky kosti stehenní“ a „Ploténková osteosyntéza systémem ALPS“ („Workshop of patellar groove prosthesis“ & „ALPS workshop“), S. Tepic, Dr. Sci, Dipl. Ing.; A. Vezzoni, DVM; Z. Dokic, DVM; Zurich, Švýcarsko, 14. 11. 2010
 • Kyon Symposium 2010 – Innovations in ortohopaedics & trauma surgery, teoretická část, D. Lorinson, DVM, Dipl. ECVS; A. Vezzoni, DVM, Dipl. ECVS; A. Torrington, DVM, S. Tepic, Dr. Sci, Dipl. Ing.; Prof. Ch. Evans; T. Guerrero, DVM, Dipl. ECVS; R. Botte, DVM, Dipl. ACVS et.al.. Zurich, Švýcarsko, 13. 11. 2010
 • Nejčastější chyby a omyly v onkologii malých zvířat + přednášky v ortopedické sekci na táma ruptury LCC u psů, XVIII. Výroční konference ČAVLMZ, B. Kitchell, DVM, PhD, Dipl. ACVIM, Prof. M. Svoboda, CSc., Hradec Králové, 9.–10. 9. 2010
 • Anestézie malých zvířat: Vyvážená anestézie-jak balancovat s jistotou, E. A. Leece, BVSc, CVA, Dipl. ECVAA; N. Girard DVM, CVA, Dipl ECVAA, Praha, 18.–19. 9. 2010
 • Praktický kurz totální endoprotézy psa („Total hip replacement in dogs“), Aesculap Akademie, Dr. J. Meusel, Dr. G. Pfeiffer, Klinika Jaggy Praha, 8.–9. května 2009
 • Neurologie pro praktického veterinárního lékaře II., MVDr. P. Šrenk, DECVN, MVDr. A. Tomek, DECVN, Hradec Králové 28. 3. 2009
 • V. Mezinárodní ortopedický kongres, D. A. Hulse, DVM., Dipl. ACVS, B. S. Beale, DVM., Dipl ACVS, Prof. MVDr. Alois Nečas, PhD, Brno 15. 9. 2007
 • Seminář IAMS / Klinika Jaggy – Diagnostika neprůchodnosti střev, Diagnostika intrakraniálních onemocnění, Dr. M. Pekárková, Dr. A. Tomek, Praha 14. 11. 2006
 • Seminář IAMS / Klinika Jaggy – „Proč selhávají konvenční techniky při léčbě ruptury předního zkříženého vazu u psů?“, Dr. J. Beránek, Praha 27. 9. 2006
 • 31. Světový kongres asociace veterinárních lékařů malých zvířat (WSAVA) 2006, 13. – 14. 10. 2006 Praha, odborný program z oborů ortopedie, neurologie a akutní medicíny
 • Mezinárodní neurologická konference Nemocnice AA-Vet – „Úvod do neurologické problematiky“, Dr. S. R. Platt, Dr. L. S. Garosi, Dr. H. Velebný, Praha 21. 10. 2005
 • III. Mezinárodní ortopedický kongres, B. S. Beale, DVM, Dipl. ACVS.; Prof. A. Nečas, Ph.D., Brno 17. 9. 2005
 • Onemocnění krční páteře a jejich chirurgická léčba – II. Neurochirurgický kongres, J. Toombs, DVM, MS, Dipl. ACVS, Prof. A. Nečas, Ph.D., Brno 25. 9. 2004
 • Nové techniky stabilizace kolenního kloubu s rupturou LCC – I. Mezinárodní ortopedický kongres, K. H. Kraus, DVM, MS, Dipl. ACVS; B. S. Beale DVM, Dipl. ACVS; Prof. A. Nečas, Ph.D., Brno 12. 6. 2004
 • Dysplazie kyčelního a loketního kloubu, Ustavujícící kongres sekce chirurgie a ortopedie ČAVLMZ, D. J. Griffon DMV, MS, Ph.D., Dipl. ECVS, ACVS; Prof. A. Nečas, Ph.D., Brno 6. 3. 2004
 • Chirurgická řešení kloubních onemocnění, U. Rytz, DVM, Dipl. ECVS, Brno 13. 9. 2003
 • Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace, Prof. D. A. Hulse, DVM, Dipl. ACVS; Prof. A. Nečas, Ph.D.; S. L. Hudson, BS, MBA, Brno 2002
 • Nemoci koček, X. Výroční konference ČAVLMZ, Dr. O. Huml, Prof. Z. Knotek, Hradec Králové 2. – 3. 11. 2002
 • Poruchy chování u psa a jejich léčba, Dr. H. R. Askew, Ph.D., Brno 27. 5. 2002
 • Large Breed Symposium Kliniky Jaggy, D. Lorinson, DVM, Dipl. ECVS; U. Rytz, DVM, Dipl. ECVS, P. Šrenk, DVM, Dipl. ECVN, Dr. J. Beránek, Brno 23. 3. – 24. 3. 2002
 • Nemoci kloubů, IX. Výroční konference ČAVLMZ, Doc. Dr. A. Nečas, Ph.D., Hradec Králové 17. – 18. 11. 2001
 • Orofaciální traumata a chirurgie v praxi malých zvířat, Prof. Z. Pavlica, Brno, 9. 6. 2001
 • Nemoci stárnoucích a starých zvířat, Prof. D. Senior, BVSc., Dipl. ACVIM, Brno, 21. – 22. 10. 2000
 • Červené oko, Prof. B. Spiess, Brno, 23. 9. 2000
 • Neonatologický a pediatrický pacient, Dr. J. Beránek, Dr. O. Huml, Hradec Králové, 8. 4. 2000
 • Neodkladný pacient, Prof. D. Senior BVSc., Dipl. ACVIM, Brno 16. – 17. 10. 1999
 • Choroby ledvin a prostaty, Prof. D. Senior, BVSc., Dipl. ACVIM, Praha 21. 9. 1998
 • Poruchy žláz s vnitřní sekrecí u psa a kočky, V. Výroční konference ČAVLMZ, Prof. Dr. A. Rijnberk, Prof. Dr. B. R. Jones, Prof. Dr. M. Svoboda, CSc. Brno, 11. – 12. 10. 1997
 • Pregraduální praxe Veterinární klinika MVDr. Milan Snášil, CSc., Brno 1995 – 1997
 • Postgraduální praxe Veterinární klinika Vedilab Plzeň, MVDr. K. Böhm, MVDr. H. Velebný, 1997
 • Postgraduální stáže Klinika A-Z Vet Klánovice, MVDr. T. Vlach; Klinika I-Vet, MVDr. Z. Ošmera; Animal Clinic , MVDr. Jan Hnízdo