Naše klinika

Naše klinika je v provozu od r. 1998 a byla založena jako privátní pracoviště MVDr. Janem Slabým pod názvem Veterinární klinika pro malá zvířata. Z všeobecné péče se se postupně profilovala až do současné vysoce specializované péče. Od roku 2003 nese pracoviště název Klinika ARVET. Zájem klientů o odborné naše služby nám umožnil postupně vybudovat referenční pracoviště poskytující pod garancí MVDr. Jana Slabého špičkovou odbornou péči v oborech ortopedie, chirurgie, ortopedické chirurgie, dále potom základní neurologický a neurochirurgický servis a základní všeobecnou péči vázanou t.č. na kolegy MVDr. Jakuba Záleského a MVDr. Petru Slabou (Stupkovou). Velmi důležitým a kvalifikovaným členem našeho týmu jsou i obě sestřičky Blanka Poradová a Ing. Aneta Rajtrová, pro něž je péče o zvířecí pacienty láskou, radostí i posláním. Většina ortopedických a neurologických pacientů je k nám na specializovanou diagnostiku a terapii odesílána (referována) ostatními kolegy veterináři. MVDr. Jan Slabý se jako odborně zaměřený lékař zabývá v posledních cca 10 letech de-facto výhradně ortopedickou a neurologickou diagnostikou a chirurgií (zejména ortopedickou a částečně i neurochirurgií a chirurgií všeobecnou). Na všechna vyšetření a ošetření ze všech oborů je potřeba se vzhledem k časovému vytížení lékařů telefonicky, e-mailem či osobně objednat.

Naše práce

Filozofií našeho pracoviště je nabízení veterinárních služeb na současné úrovni medicínského poznání postavené na kontinuálním postgraduálním vzdělávání personálu a zlepšování přístrojového vybavení. V oborech ortopedie, ortopedické chirurgie, anesteziologie a základní neurochirurgie poskytujeme péči srovnatelnou se předními evropskými pracovišti. V jednání vůči klientům preferujeme otevřenost a maximální informovanost o zdravotních problémech jejich mazlíčků a aplikovaných léčebných postupech. Veškeré řešené zdravotní problémy jsou s majiteli podrobně diskutovány. Takový přístup považujeme za nezbytnou podmínku vzájemné důvěry. Vůči referujícím kolegům se snažíme o co nejlepší komunikaci a odesílání pacientů, ošetřených v dohodnutém rozsahu, k doléčení zpět na jejich pracoviště. Kolegy referovaní pacienti odcházejí vždy s tištěnou (případně telefonickou) lékařskou zprávou o průběhu vyšetření, léčby a komentářem k případu. Náš přístup nám umožnil stát se pracovištěm, které řeší případy ze odesílané ze spádové oblasti Jihočeského a Plzeňského kraje, Příbramska, Prahy a dalších regionů a některých případů např. I z Německa, Rakouska či Slovenska. K zvířecím pacientům se snažíme chovat vždy přátelsky a vstřícně, protože je máme prostě rádi.

Naše prostředí

Pracoviště Kliniky ARVET je členěno na prostornou čekárnu, dvě ordinace (jedna pro všeobecnou péči, druhá pro ortopedické pacienty),rentgenový sál se zázemím, operační sál, místnost pro sterilizaci nástrojů, místnost lékařů, a malou denní hospitalizaci. Celková provozní plocha kliniky je přes 200 m2.