2022

 • Přednáška: MVDr. Jan Slabý: “Jak řeším jednoduché angulární deformity předloktí” , 2. setkání Chirurgické sekce ČAVLMZ , Dalešice (10. 4. 2022)

2021

 • Přednáška:  MVDr. Jan Slabý: “Zajímavé ortopedické kasuistiky z Kliniky ARVET Písek”,  Setkání OS KVL Tábor (9. 11. 2021)

2019

 • Přednáška  MVDr. Jan Slabého na 1. setkání Chirurgické sekce ČAVLMZ: ”Distální femorální osteotomie (DFO) při řešení mediální luxace panely jako komplikace TTA”, Dalešice (22.03.2019)

2017

 • Přednáška: MVDr. Jan Slabý: „Nejčastější patologické RTG nálezy na pánevní končetině“ + odborná garance semináře „Jak vytěžit černobílý svět- RTG“, Jihlava (10.06.2017)
 • Přednášky: MVDr. Jan Slabý: “Diferenciální diagnostika kulhání na hrudní končetinu u velkých plemen” + “Diferenciální diagnostika kulhání na hrudní končetinu u malých plemen” + “Neurologické příčiny kulhání a jejich odlišení od ortopedických příčin” + odborná garance semináře , Jihlava(22.04.2017)

2016

 • Přednášky: MVDr. Jan Slabý: „Diferenciální diagnostika kulhání na hrudní končetinu-plemenné a věkové predispozice”  a “Intraartikulární fraktury loketního kloubu – klasický přístup” + odborná garance semináře ”Ortopedická onemocnění hrudní končetiny” Brno (22.10.2016)
 • Publikace: MVDr. J. Slabý: “Fraktura/luxace lumbosakralní páteře u psa řešená metodou modifikované segmentalní spinální fixace” (01.04.2016)
 • Webinář MVDr. Jana Slabého pro KVL ČR: „Praktický přístup k řešení mediální luxace pately u psů “ 20.01.2016 (20.01.2016)

2014

 • Prezentace na III. Semináři Kliniky ARVET pro referující lékaře: MVDr. Jan Slabý: “Plemenné a věkové predispozice psů k ortopedickým onemocněním a jejich časná diagnostika” (06.12.2014)
 • Přednáška: MVDr. Jan Slabý: “Diferenciace ortopedických a neurologických příčin kulhání psů a koček v klinické praxi” (03.03.2014)

2013

 • Přednášky – Seminář KVL ČR: MVDr. Jan Slabý: „Klinické využití znalostí funkční anatomie a biomechaniky kolenního kloubu psa, patogeneze ruptury LCC“„Současné trendy v ošetření menisku při TTA – aneb provádíte „menisceal release“?“ a „Mediální luxace pately nižších stupňů – jak ji řeším ve své praxi” + odborná garance semináře ”Chirurgická onemocnění kolenního kloubu psa” (02.11.2013)
 • Přednáška – Webinář KVL ČR: MVDr. Jan Slabý: “Kazuistiky ke spinálním traumatům” (12.06.2013)
 • Přednáška – Webinář KVL ČR : MVDr. Jan Slabý: “Spinální traumata psů a koček” (29.05.2013)
 • Publikace: Veterinářství 3/2013 – Řešení dislokované zlomeniny pánve s tříštivou frakturou acetabula – kazuistika (15.03.2013)

2012

 • Přednáška „Rozpoznám jako praktik neurologickou versus ortopedickou příčinu kulhání?“ v rámci semináře společného projektu WSAVA CE a ČAVLMZ s názvem „Diferenciální diagnostika paroxysmálních stavů a křečí + kulhání v neurologii“, Brno (1.12.2012)

2010

 • Psí sporty 5/2010, 4: s 94–97: Slabá K.: Veterinář a vady skusu a obrazová příloha Slabý J.: Chirurgické řešení úrazů páteře u psů – populární publikace

2009

 • Přednášky MVDr. J. Slabého: TTA a ruptura předního zkříženého vazu u psů: moderní pohled na patogenezi onemocnění, diagnostiku a nové možnosti terapie a MVDr. K. Slabé: Extrakce zubů v parodontologii v rámci Semináře Kliniky ARVET pro referující lékaře, Písek, 28. 11. 2009
 • Veterinářství 10/2009, 59: s 607–615: Slabý J.: Poranění páteře a míchy v praxi malých zvířat
 • MVDr. K. Slabá a MVDr. J. Slabý: Překlad knihy Ortopedie koček z anglického originálu Scott H. W., McLoughlin  R.: Feline orthopedics
 • Psí sporty, 5 a 6/2009, 3: s 94–97 a 94–96: Slabý J.: TTA aneb co je nového v léčbě onemocnění předního zkříženého vazu u psů? a obrazové přílohy „Co (ne)uvidíš na veterině…“ – populární publikace

2008

 • Přednášky MVDr. Jana Slabého pro Okresní sdružení KVL Tábor, Planá n. Lužnicí 13.11.2008: „Nový pohled na řešení ruptury předního zkříženého vazu u psa“„TTA – nová chirurgická technika řešení ruptury LCC“

2006

 • Veterinární klinika, 4/2006, 3: s 117–121: Bicek J.: Použití inguinální kožní řasy pro rekonstrukci defektu na pánevní končetině psa
 • Veterinářství – zvláštní vydání ke Světovému kongresu WSAVA Praha 2006: Bicek J., Slabý J.: Hypertrophic osteopathy with squamous cell carcinoma of the lungs in a dog – case study

2005

 • Veterinářství 9/2005, 55: s 527–532: Bicek J., Slabý J.: Hypertrofická osteopatie u psa se skvamózním karcinomem plic – kazuistika

2004

 • Veterinářství 2004, 54, s 130–140: Bicek J., Slabý J.: Chirurgické řešení pulmonálních lézí – teorie a případ z praxe

2003

 • Veterinářství 8/2003, 53: s 331–339: Slabý J., Bicek J., Ordošová K., Kohout P., Rachač V.: Sklerotizující enkapsulující peritonitida u psa – popis dvou klinických případů

2002

 • Veterinářství 9/2002: Bicek J., Slabý J., Ordošová K.: Peritoneoperikardiální diafragmatická hernie u kočky – popis případu
 • Veterinářství 2/2002: Slabý J., Ordošová K.: Případ chirurgického řešení dislokované fraktury bederní páteře metodou modifikované segmentální spinální fixace