Vám, kolegům veterinárním lékařům nabízíme řešení Vašich komplikovaných ortopedických a některých neurologických pacientů. Naši referující lékaři jsou ti na jejichž důvěře práce naší kliniky stojí a velmi si jejich důvěry vážíme.  Při referování pacientů prosíme o zaslání alespoň krátké lékařské zprávy a případně další dokumentace jako jsou  RTG snímky, vyšetření krve apod. Usnadní nám to práci a odstraní možné duplicity. Pacienty je nutno na naší kliniku vždy objednat telefonicky na konkrétní termín.

Po ošetření vracíme pacienty zpět na pooperační kontroly s lékařskou zprávou z vyšetření  a operační zprávou s doporučením další terapie. Zprávu předáváme vždy i majiteli, Vám ji zašleme e-mailem, zpravidla i s pdf s předoperačními  a pooperačními RTG snímky. V případě nutnosti doplníme telefonátem. Prosíme o pochopení, že v rozhodných časových intervalech, jako jsou pooperační kontroly 3-5 den, doba kolem vyjmutí stehů a při dalších důležitých vyšetření jako jsou pooperační kontroly zveme pacienty na naše pracoviště. Interval kontrol možno o dohodě s klientem a referujícím kolegou samozřejmě upravit. Samozřejmostí jsou bezplatné konzultace RTG snímků od Vás,  referujících lékařů.

Snímky zasílejte e-mailem, optimálně s  telefonickým kontaktem na přímo na Vás. Děkujeme za důvěru a jsme otevřeni vašim podnětům a připomínkám. Cílem naší práce je nejen prosperující pacient, spokojený klient, ale i to abyste byli s naší prací spokojeni i Vy!