RTG vyšetření pro posouzení dědičných ortopedických vad:

Provádíme RTG vyšetření pro posouzení dysplazie kyčelního kloubu (DKK), dysplazie loketního kloubu (DLK), spondylózy páteře, osteochondrózy (OCD) ramenního kloubu a bederního přechodového  obratle (LTV) u ostatních posuzovatelů určených chovatelskými kluby. Tato vyšetření je nutno provádět v hluboké sedaci nebo chcete-li lehké anestezii kvůli správnému polohování vyšetřovaného zvířete. Bonusem je skutečnost, že Dr. Slabý je také posuzovatel, tedy naše pracoviště je vysoce kvalifikované pro pořízení vysoce kvalitních snímků. Není-li klubem určen posuzovatel, je možno provést u nás vyšetření i současné certifikované posouzení těchto snímků.

Posuzování RTG snímků pro zjištění dědičných ortopedických vad:

Dr. Slabý je od  roku 2000 je  „Specialistou Komory veterinárních lékařů (KVL) ČR v oboru posuzování dysplazie kloubu kyčelního (DKK) a loketního (DKL)“ a členem Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad. Od roku 2009 je Dr. Slabý i Specialistou KVL ČR v oboru posuzování luxace pately“.  Proto se můžete bez obav obrátit  na naši Kliniku ARVET kvůli posouzení luxace pately– provádí se  pohmatovým vyšetřením kolene bez uspání zvířete nebo kvůli posouzení RTG snímků pořízených za účelem oficiálního posouzení dědičných ortopedických vad.

Dr Slabý je  dlouholetým klubovým Posuzovatel DKK a DKL plemene švýcarský bílý ovčák. Zde však pozor, vzhledem k zachování objektivity a anonymity posudku neprovádíme u tohoto plemene snímkování pro posouzení zmíněných dědičných vad! Pouze posuzujeme snímky pořízené jinými pracovišti !!!

Posuzování luxace pately

Je prováděno bez sedace a pouze pohmatem a po objednání na termín a klinickém vyšetření zvířete je na počkání vystaven protokol o výsledku vyšetření. Oficiální posouzení luxace pately může provést pouze posuzovatel certifikovaný Komorou veterinárních lékařů (KVL ČR) a může je provést  u jakéhokoliv plemene.