Řešíme jak běžné zlomeniny (ty někdy vzhledem k časovému vytížení a omezené personální kapacitě musíme  bohužel odesílat na další pracoviště) tak i komplikované zlomeniny(nehojící se, tříštivé, infikované či již dříve operované). Právě tyto komplikované případy se snažíme vzhledem k nutnosti vysoké kvalifikace operatéra u nás řešit nejčastěji, jak je to vzhledem ke kapacitním možnostem možné.